info@vcvamos.be

Missie & Visie jeugdcoördinator

jeugdcoördinatoren

1)De jeugdcoördinatoren zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het sportief beleidsplan. Zowel technisch, organisatorisch als op bestuurlijk vlak.

2)De jeugdcoördinatoren beschikken  eventueel over een diploma “getuigschrift B” of zijn eventueel bereid om dit diploma te behalen.

3)Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan trainers voor de gehele onderbouw of bovenbouw op zowel trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden.

4)Ontwikkelen van het voetbaltechnisch beleid in samenwerking met de sportief verantwoordelijken.

5)Zorgt voor regelmatig overleg tussen de teams en de trainers over het te voeren voetbaltechnisch jeugdbeleid.

6)Eerste aanspreekpunt bij opmerkingen binnen elftallen/teams.

7)Informeert het jeugdcel over de (dagelijkse) gang van zaken binnen de jeugdafdeling (wangedrag van spelers etc.)

8)Het bewaken van de visie op jeugdvoetbal van VAMOS Zandvoorde.

9) Werving nieuw kader (trainers en/of afgevaardigden) en indeling/begeleiding van bestaand kader i.s.m. de jeugdcel.

10)Trainers stimuleren tot het volgen van opleidingen.

11)Bepalen hoeveel jeugdploegen er per seizoen dienen ingeschreven te worden in elke reeks (regionaal, provinciaal) + niveau bepaling.

12)Samenstelling van de jeugdploegen mee bepalen.

13)Modeltrainingen aanbieden indien nodig.

14)Luisteren naar en het beantwoorden van (sportgerelateerde) vragen van ouders en spelers uit zijn leeftijdscategorieën.

15)Erop toezien dat spelers op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd door de respectievelijke trainers.

16)Zal maandelijks minstens 1 wedstrijd en 1 training volgen per leeftijdsgroep.

17)Er op toezien dat maandelijks Pro Soccer Data up to date is.

18)Het organiseren en houden van evaluatiegesprekken met ouder(s) en/of speler.

19)Communicatie en ontvangst van de gescoute speler bij test trainingen.

20)Maandelijks overleg met de jeugdcel