info@vcvamos.be

Missie & Visie Ouders

Ouders= belangrijke partner

  1. Ouders zijn heel belangrijke partners in de ganse jeugdopleiding.
  2. De club respecteert de mening van elke ouder en houdt rekening met opmerkingen en voorstellen die de totale werking en het algemeen belang ten goede kunnen komen.
  3. De ouder beperkt zijn inbreng niet tot het aan- en afvoeren van zijn of haar kind naar de training of wedstrijd maar toont betrokkenheid en interesse door een regelmatige aanwezigheid bij de wedstrijden.
  4. De ouder zorgt er ook voor dat het kind tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden.

Samenwerking

  • Vermits de jeugdopleiding ook deel uitmaakt van ganse opvoedingsproces van een kind zal samenwerking tussen ouder en jeugdwerking noodzakelijk zijn.
  • Het jeugdbeleidsplan en huishoudelijk reglement worden kenbaar gemaakt via de website van de club. De club verwacht van de ouders, waar mogelijk, een ondersteuning van dit beleidsplan en het naleven en respecteren van het huishoudelijk reglement. Enkel op die manier kan er optimaal gewerkt worden