info@vcvamos.be

Missie & Visie Spelers

Deze groep vormt het doel en de kern van de vereniging:

  1. De club verwacht van spelers/speelsters een onvoorwaardelijke naleving van het jeugdbeleidsplan en het huishoudelijk reglement.
  2. Het jeugdbeleidsplan en huishoudelijk reglement zal terug te vinden zijn op onze website of een papieren exemplaar kan steeds  op verzoek afgeleverd worden.
  3. De spelers/speelsters hebben het nodige respect en zorg voor de uitrusting, de accommodatie, de terreinen.
  4. De speler/speelsters respecteren alle beleefdheidsregels t.o.v. teamgenoten, trainers, begeleiders, scheidsrechters, tegenstanders, medewerkers.
  5. Spelers die de club wensen te verlaten en definitief het voetbal stopzetten zullen afgeschreven worden door de G.C.
  6. Spelers die de club wensen te verlaten en overstappen naar een andere club kunnen zich uitschrijven bij de KBVB en terug een aansluiting ondertekenen bij hun nieuwe club (voor de nodige administratieve formaliteiten wordt verwezen naar de nieuwe club)