info@vcvamos.be

Missie & Visie Trainers

1)Voor de trainers gaat de voorkeur uit naar personen die zelf een voetbalachtergrond hebben, met bij voorkeur een pedagogische vorming en die beschikken over een trainerskwalificatie. Bij gebrek aan enige vorming zal de betrokkene aangestuurd worden om minstens het getuigschrift B bij de Vlaamse trainersschool te behalen.

2)Onvoorwaardelijk bereid om het jeugdplan VAMOS maximaal uit te voeren en de VISIE van VAMOS te onderschrijven + akte nemen van het interne trainersreglement.

3)Bereid zijn om zich als jeugdtrainer gestadig te ontplooien door interne/externe opleiding.

4)Eindverantwoordelijkheid voor de groep waarmee hij/zij werkt.

5)Geeft belangrijke zaken door aan of bespreekt deze met de jeugdcoördinator.

6)Verantwoordelijk voor de selecties.

7)De trainer nodigt de spelers die geselecteerd werden uit voor de te spelen wedstrijd, ten laatste op donderdag, via  Pro Soccer Data.

8)Deze uitnodiging vermeldt ook het adres van de te bezoeken club en het uur van samenkomst.

9)Bijhouden van prestaties van zijn leeftijdsgroep.

10)Maakt 2x per seizoen een evaluatie van zijn spelersgroep.

11)Houdt een aanwezigheidslijst bij zowel voor de trainingen als wedstrijden.

12)Houdt een gedetailleerd rapport van de wedstrijden bij.

13)Stelt een POP  (persoonlijke ontwikkelingsplan) op korte en langer termijn per speler op

14)Stelt een PAP (persoonlijke activiteitsplan) op korte termijn per speler op.

15)Coachen van het team op wedstrijddagen (vriendschappelijk, competitie, beker of tornooien

16)De jeugdopleider is de eerste scout en adviseert het jeugdscoutingsapparaat i.v.m. te volgen spelers van de tegenstrevers en/of interne opleiding.

17)Is verantwoordelijk voor een goed georganiseerde training waarin het nodige fungehalte verwerkt is.

18)Is aanwezig op de trainersvergaderingen of andere vergaderingen over zijn team.

19)Is verantwoordelijk voor het gebruik van trainingsmateriaal.

20)Neemt het initiatief tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden en/of tornooien.

21)Verwittigt tijdig de JC als hij niet op trainingen/wedstrijden aanwezig kan zijn.

22)Hij houdt zich aan het huishoudelijk reglement en voert controle uit op de naleving ervan.

23)Is gekleed in de officiële clubkledij van VAMOS Zandvoorde op wedstrijddagen. (trainingspak)

24)De Jeugdopleider is van onberispelijk gedrag en een echt voorbeeld voor de spelers en ouders.

25)Hij bespreekt of discussieert nooit met ouders of supporters over de sportieve gang van zaken op een wedstrijddag. Voert ook geen discussie via sms of email.

26)Ouders of spelers die bepaalde beslissingen wensen aan te kaarten maken hiervoor een afspraak met de trainer en jeugdcoördinator.

27)Hij neemt het initiatief om foutief gedrag te melden en te sanctioneren.